Parkeringshistorik

Översiktsbild av Surfclub Klagshamn och parkering

Parkering vid Surfclub Klagshamn 2002

Infart vid Badvägen till Klagshamnsuddens södra strand