Boden är nu öppen igen för alla medlemmar. Alla kan därmed sätta på vattnet till uteduschen och använda grillarna. Glöm inte stänga av vattnet efter användning.

Att boden tidigare var stängd berodde på renoveringen av klubbstugan.