Per Anderssons Minnesfond – SWE 531

Bakgrund
Per Andersson gick bort våren 2007, endast 35 år gammal. Per var en av Sveriges bästa vindsurfare genom tiderna och en av de få som lyckades göra karriär utomlands inom vindsurfingen. För att hedra hans minne skapades en fond 2007 som används årligen för att hjälpa unga lovande vindsurfare. Fondens intäkter kommer från donationer och intäkter kopplade till den årliga tävlingen PA Minnesrace.

Förvaltning
Styrelsen i Surfclub Klagshamn ansvarar för att fondens kapital förvaltas och särredovisas i föreningens bokföring.

Ändamål
Fondens ändamål är att ge bidrag till ungdomsaktiviteter och vindsurfingungdomar som på ett gemensamt sätt utvecklar vindsurfingen. Bidrag ges till träningsläger, tävlingsomkostnader och inspirationsbyggande aktiviteter som avser att utveckla vindsurfingen för ungdomar och bjuda in till aktivt deltagande i sporten. 

Utdelning
Utdelning sker med maximalt 20 000 kr per år. Varje ärende behandlas enskilt. Fonden tar emot ansökningar under hela året. Utdelningen av bidrag beslutas av Surfclub Klagshamns styrelse. 

Ändringar av fondstadgar
Dessa fondstadgar kan endast ändras vid Surfclub Klagshamn årsmöte. Uppdaterades senast på årsmötet 14 mars 2019.

Ovanstående stadgar är de gällande. Svenska Vindsurfingförbundet har blivit underrättade om att uppdatera fondstadgarna på deras hemsida. Deras version av stadgarna är inaktuell eftersom ingen uppdatering gjorts.

Läs mer om Per på SVF hemsida.

Jan Lagerstedt, som var aktiv i klubben under många år, minns Per Andersson.