Stenmarkering

Varje vår markerar medlemmar i Surfclub Klagshamn ut stenar för att det ska vara säkert att surfa på vårt favoritställe. Om det är grunt markeras stenar med antingen vita eller gula pinnar, och där det är lite djupare med gula bojar. På grund av områdets storlek avgränsas stenmarkeringen i sydostlig riktning enligt bild nedan.

Stenmarkeringar, juli 2020

Vi vill göra er uppmärksamma på omfattningen av stenar i Klagshamn och vad man ska tänka på för att minimera risken för olyckor.

  • Håll tillräckligt avstånd till pinnar och bojar. Det är inte alltid möjligt att fästa pinnar direkt intill stenar, och bojar driver alltid något med ström och vind. Håll därför tillräckligt avstånd till markeringarna (3 meter).
  • Segla inte för långt söderut. Stenmarkeringen är begränsad ca. 1400 meter sydvart (se bild ”Gräns sydost stor röd boj”).
  • Österut bildar tre pinnar, alla med orange flagga i toppen, en linje (se bild ”Flagga på pinne”). Håll er väster om linjen. Ibland kan man observera vindsurfare öster om linjen, men då är det nästan uteslutande erfarna freestylespecialister som använder korta fenor.
  • Använd hjälm!

På Surfclub Klagshamns startsida visas aktuellt vattenstånd. Uppgifterna kommer från Sjöfartsverkets ViVa tjänst. Om vattenståndet är lägre än +20 cm så ska man vara extra aktsam. Fråga folk på stranden om du är osäker innan du ger dig ut på vattnet.