Förvaringsplats

Är du intresserad av att hyra förvaringsplats till vindsurfingutrustning?

Smal plats (70 cm bred) – 550 kr / år
Bred plats (105 cm bred) – 825 kr / år
Containernyckel deposition – 350 kr
Containernyckel avgift – 150 kr

Nycklar delas ut halvtimman innan lördagsseglingen startar.

För närvarande finns det inga lediga platser men som medlem kan du ställa dig i kö. Alla hyresgäster förväntas respektera ordningsreglerna.

Ansök om förvaringsplats här!

Ordningsregler – Förvaringsplats

  • Hyresgästen måste vara medlem i Surfclub Klagshamn.
  • Hyresgästen disponerar över tilldelad förvaringsplats som inkluderar brädfack med tillhörande segelfack om sådant finns. Endast vindsurfingutrustning, dock ej våtdräkter eller annan neoprenutrustning, får förvaras på tilldelad plats. Styrelsen för Surfclub Klagshamn (Klubben) tar sig rätten att beslagta utrustning om Klubben anser denna felplacerad.
  • Hyresgästen får inte utlämna nyckel eller överlåta förvaringsplats.
  • Av respekt för andras utrustning så måste hyresgästen se till att containern är låst när den inte är under uppsikt. Klubben har inte något ansvar för den förvarade utrustningen.
  • För att underlätta uthyrningen av förvaringsplatser:

– får inte hyresgäster göra platsbyten inbördes.

– måste Klubben få vetskap om ändringar av hyresgästens e-mail adress eftersom detta är den primära kommunikation- och faktureringskanalen.

– önskar Klubben att hyresgästen betalar snarast efter avisering.

  • Styrelsen bestämmer hyresavgiften.
  • Uthyrningen av förvaringsplatsen gäller tillsvidare. Klubben fakturerar årligen efter årsmötet för befintliga hyresgäster, eller när ny hyresgäst blivit tilldelad plats under året. En påminnelseperiod om 30 dagar gäller efter avisering.
  • Vid uppsägning skall all egen utrustning tömmas från förvaringsplatsen samt nyckel returneras till den i Klubben som hanterar uthyrningen. Depositionsavgift återbetalas av kassör till hyresgästen vid förfrågan.
  • Tillgång till förvaringsplatsen anses förverkad om hyresgästen ej betalat hyresavgiften efter påminnelseperioden. Klubben tar sig rätten att beslagta hyresgästens utrustning om betalning uteblir. Förvaringsplatsen kan också anses förverkad om hyresgästen, efter Klubbens bedömning, kraftigt brister i omdöme. Klubben tar sig rätten att handla i det enskilda fallet.