Lokala regler för vindsurfing och kitesurfing vid Surfclub Klagshamn

Representanter för Surfclub Klagshamn och Skånes Kitesurfklubb och har enats om en fördelning av område och delar av vattnet gällande Klagshamnsudden.

Dessa regler är upprättade i samförstånd och måste respekteras av båda parter.

Tänk på att Länsstyrelsen har beslutat att allt vatten från strandlinjen och ut till och med 3-meterskurvan från Klagshamnsudden och ner t.o.m. Foteviken är naturreservat. Dock har man beslutat ge oss surfare dispens inom den markerade ytan som ”särskilt vattenområde”.

Regler för kitesurfing vid Surfclub Klagshamn

Riggning / Launch
Sker på gräsytan öster om klubbens containrar.

På sjön
Vattenområdet har en naturlig indelning där kitare uppsöker det grundare plattvattnet österut och vindsurfare håller till framför klubbområdet och västerut. Tänk på att det är av säkerhetsskäl som kite- och vindsurfare bör undvika att segla på samma vattenområde.

Visa extra hänsyn när vindsurfingskolan tränar på vattnet. Observera att det finns en hel del omarkerade stenar som kan ställa till med problem vid lågvatten. Surfclub Klagshamn markerar varje år de största stenarna med vita markeringspinnar eller bojar. Håll avstånd till ön Dynan p.g.a. häckande fåglar. Området ingår från och med 2011, genom beslut av Länstyrelsen, i ett naturreservat med dispens för utövande av kite- och vindsurfing. Det är av yttersta vikt att respektera naturen i området och Länstyrelsens beslut. Vi hänvisar till Länstyrelsen för mer information.

Väjningsregler
Traditionella sjöfartsregler gäller.

– Den som har vinden in från babord (höger hand på mast) väja för den som har vinden in från styrbord (vänster hand på mast).

– Om vinden kommer in från samma sida ska båten i lovart (ovanför i vind) väja för den som är i lä (nedanför i vind).

– Upphinnande båt (snabbare) väjer för upphunnen (långsammare).

Allmänt
Undvik kite-surfing i tävlingsområdets närhet de dagar vår klubb arrangerar tävlingar. Det är allas ansvar att vid behov informera och förklara policyns innebörd för nya eller orutinerade kitare. Var alltid uppmärksam på vad andra kite- och vindsurfare gör och försök kontinuerligt analysera andras manövrar som kan komma att påverka din segling.

Klubbstugan är till för Surfclub Klagshamns medlemmar. Offentliga toaletter finns vid badplatsen. Vi hoppas att alla respekterar och efterlever ovannämnda regler för en långsiktig och välfungerande relation mellan kitare och vindsurfare.

Surfclub Klagshamn / Skånes Kitesurfklubb