Bättre parkeringsmöjligheter har nu utlovats till nästa år. Fastighets- och gatukontoret meddelar följande:

Vi kommer att utöka parkeringen i enlighet med samtal förda under hösten. Vändplatsen närmast klubbhuset kommer att få parkering på södra och norra sidan vändplatsen från och med januari.

Dialogen med kommunen fortsätter.

/ Styrelsen