Vi samlas lördagen 9 oktober kl. 10 för höststädning ute på klubben.

Aktiviteter under höststäddagen brukar omfatta bl.a.:

  • Ta upp båt
  • Plocka upp bojar, pinnar och rengöring av dessa
  • Lättare underhåll av containers
  • Städning av klubbstuga
  • Markunderhåll

Klubben bjuder på kaffe, dricka, och enklare mat under dagen.

Vi hoppas på god uppslutning.

Välkomna
Styrelsen