Sjökort som visar mätstationer.
Mätstationerna Flinten 16 och Klagshamn (SMHI)

Nu visas aktuellt vattenstånd (i förhållande till en fastställd referensnivå), vattentemperatur och ström (yta) på klubbens hemsida.

Uppgifterna är samma som visas på Sjöfartsverkets ViVa tjänst, men nu samlar vi uppgifterna på hemsidan för att göra det ännu enklare att få en uppfattning om förhållandena i Klagshamn.

Vattenståndets källa är Klagshamn (SMHI) och vattentemperatur och ström mäts av stationen Flinten 16.

Precis som tidigare visas aktuell vind.

Hälsningar
Styrelsen