Badjannes bok finns nu i klubbstugans bibliotek

Jan Lagerstedt, alias Badjanne, som var aktiv i klubben under många år med styrelsearbete och surfskola, har precis släppt sitt senaste litterära verk. Boken innehåller intressanta historier om sportens utveckling, resor till vindsurfingspots, och möten med både kända och okända karaktärer.

Dock vill styrelsen i Surfclub Klagshamn förtydliga att samtliga beskrivningar och åsikter som på något sätt berör Surfclub Klagshamn är Badjannes egna.

På sidan 63 i sin bok ”Badjanne minns” skriver Badjanne ”Tyvärr har Surf Club Klagshamn inte mer lust att arrangera tävlingen…”. Det är ett påstående som inte stämmer. Nuvarande styrelse har tvingats prioritera andra saker i ett försök att säkerställa klubbens överlevnad och framtid. Alla som vill är välkomna att arrangera tävlingen i PA-race formatet på klubbens område och med full tillgång till den infrastruktur som finns. Hör bara av er till någon i styrelsen. Ett flertal personer som har varit med och tävlat har blivit tillfrågade om de kan tänka sig att arrangera tävlingen. Ingen har återkommit!

Styrelsen vill också markera att alla åsikter och ställningstagande angående kitesurfing, samt tjänstemän och politiker i Malmö Stad, är Badjannes egna och alltså inte något som representerar klubbens ståndpunkt.