Styrelsen har beslutat att höja både medlemsavgifter och containeravgifter med hänvisning
till inflation och kostnader kopplat till ombyggnad av klubbstuga.

Medlemsavgift:
Ordinarie 500 kr (höjs från 450 kr)
Familj 600 kr (höjs från 500 kr)

Avgift för containerplats:
Smal plats 550 kr (höjs från 500 kr)
Bred plats 825 kr (höjs från 750 kr)

Alla intäkter återinvesteras i klubbverksamheten.

Mvh Styrelsen