Hej,

Nytt passagesystem är installerat men viss konfiguration kvarstår innan systemet kan tas i bruk.

Så fort systemet är i bruk är ambitionen att hålla ’öppet hus’ några timmar en helgdag för utdelning av taggar till Er medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen