Premiären för lördagsseglingen har tidigarelagts med två veckor. Bland annat öppnar vi då upp skolcontainern för medlemmar som inte har egen utrustning.

Väl mött 16 maj
Styrelsen