Var vaksam på röret som flutit upp till ytan öster ut. Se bilder på Facebook.

Åtgärdat 16/4, röret ligger på botten och är markerat med bojar.

Detta kommer att åtgärdas senast nu på måndag av ansvariga.