Styrelsen vill utdela ett STORT TACK till de medlemmar som trots det fantastiska surfvädret i lördags ändå prioriterade vår gemensamma klubb och Höstfixardagen!

Vi jobbade flitigt och hann med en hel del:

 • inhandla diverse arbetsmaterial
 • måla över graffitin på containrarna
 • ta upp och tvätta våra stenmarkeringsbojar
 • inhandla nya betongplattor/sänken samt preparera dem med nya hål
 • ta upp båten, rengöra och serva den och köra den till förvaring
 • olja alla utemöbler
 • täta fönster
 • stänga ventilationsluckorna
 • täta hängrännorna
 • fixa vatteninstallationen i omklädningsrummet
 • avsluta arbetet med omklädningsrummens ytterdörr
 • jämna ut hål/urgröpningar i vägen
 • vinterpreparera skolans segel och bommar
 • trimma gräset runt klubbhuset och containrarna
 • ta ner flaggorna
 • olja alla lås
 • måla skolcontainer 2 interiört
 • möblera om och grovstäda klubbhusets kök
 • rensa buskage; vid entré och parkeringsplats
 • åka till Återvinningen med skräp och sopor

Alla våra containrar behöver underhållas både exteriört och interiört och det kommer framöver förmodligen ligga på de enskilda medlemmar som hyr brädplatser att vara med och deltaga i detta underhållsarbete. Surfclub Klagshamn är en ideell förening och inte en sportklubb, vilket reflekteras i medlemsavgiften. All skötsel av klubben bygger i dagsläget på oavlönade arbetsinsatser.

Utan en Höstfixardag och en Vårfixardag med många medlemmarnas hjälp och insatser kommer klubbhus och containrar förfalla i snabbare takt än vi hinner med.

Under vintern kommer Styrelsen därför att fundera på hur klubben kan säkra upp en mer planerad närvaro av medlemmar till dessa dagar.

Med vänlig hälsning

Micke, Johan, Henrik, Ove, Paola och Saffra