Styrelsen har lagt upp en ny sida som beskriver stenmarkeringen och diverse säkerhetsaspekter i anknytning till denna.

Läs mer om stenmarkeringen här.

Vänliga hälsningar / Styrelsen