Nu har vi installerat en vattenutkastare vid uteduschen för att förenkla sköljning av våtdräkter, segel och annan utrustning. Varje medlem ansvarar för att stänga av vattnet, ta in slangen till omklädningsrummet och iordningställa efter sig.