Dörren på plats!

…och idag kunde den invigas av dom som vågade sig ut till klubben med sikte på vågwindsurfing ute på det djupare vattnet :))

Bästa hälsningar

Styrelsen genom Ove